Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

Τι προβλέπουν οι ειδικοί του mobile marketing για το 2015

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το Mobile Marketing Blog δημοσιεύει τις προβλέψεις του για το οικοσύστημα των κινητών συσκευών. Το ενδιαφέρον της είναι πως η παρουσίασή της είναι σε μορφή κόμικ. Διαβάστε λοιπόν παρακάτω πως θα διαμορφωθεί φέτος η παγκόσμια αγορά των κινητών συσκευών.
Η παρουσίαση μεταφέρετε, όπως παρουσιάζετε στο blog, στην Αγγλική γλώσσα.
Πηγή: http://www.mobile-marketing-blog.net/2015/01/mobile-market-statistics-2015.html

Επιτρέπεται η αποστολή SMS - Τι είχε κρίνει το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο για την αποστολή sms από πολιτικούς

Ένσταση κατά εκλογής βουλευτή. 

Η προβλεπόμενη από τον νόμο ανάρτηση ή επικόλληση πάνω, αφισών, φωτογραφικών κ.λπ., για να αποτελεί ανεπίτρεπτη διαφήμιση της υποψηφιότητας βουλευτή και, εντεύθεν, εκλογική παράβαση, πρέπει να αφορά αποκλειστικώς σε υλικό προβολής προσώπου και, επιπρόσθετα, να αποδεικνύεται πλήρως ότι αυτή έγινε προς το σκοπό της προσωπικής προβολής του υποψήφιου βουλευτή. Απορρίπτεται σχετικός λόγος κυρίως διότι δεν απεδείχθη ότι η ανάρτηση στις διαφημιστικές πινακίδες φωτογραφιών του καθ' ου έγινε από τον ίδιο και στόχευε στην προσωπική του προβολή ως υποψήφιου βουλευτή. Κατά την ημέρα διενέργειας των βουλευτικών εκλογών, καθώς και την παραμονή αυτής απαγορεύεται οποιαδήποτε προεκλογική δραστηριότητα όπως, μεταξύ άλλων, και η μετάδοση μηνυμάτων προεκλογικού περιεχομένου. Μηνύματα προεκλογικού χαρακτήρα, απαγορευόμενα από το νόμο, είναι εκείνα που μεταδίδονται δημόσια από τα μέσα ενημερώσεως, ή και με άλλα μέσα, απευθύνονται δε σε ευρύ και αόριστο εξ υπαρχής αριθμό προσώπων, στα μηνύματα δε αυτά δεν συγκαταλέγονται τα μηνύματα «SMS» μέσω κινητών τηλεφώνων, διότι τα τελευταία αυτά συνιστούν ιδιωτικά μηνύματα, τα οποία απευθύνονται σε συγκεκριμένα, έστω και μεγάλου αριθμού, πρόσωπα και αποτελούν τρόπο εξατομικευμένης προσωπικής επικοινωνίας. Απόρριψη σχετικού λόγου.

Κείμενο Απόφασης
Α.Ε.Δ. 23/2008
1. Επειδή, με την κρινόμενη ένσταση ζητείται η ακύρωση της S5227/2007 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, κατά το μέρος που με αυτή ανακηρύχθηκε βουλευτής της Α' Εκλογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης με το συνδυασμό του κόμματος «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» στις βουλευτικές εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου 2007 ο Α.-Ι.Τ. του Γ.
2. Επειδή,...
3. Επειδή,...
4. Επειδή,...
5. Επειδή, με την κρινόμενη ένσταση προβάλλεται ότι ο καθ' ου η ένσταση βουλευτής προέβη σε μη επιτρεπόμενη διαφήμιση της υποψηφιότητας του τόσο κατά την προεκλογική περίοδο, όσο και κατά την παραμονή και την ημέρα διενέργειας των εκλογών. Ειδικότερα, προβάλλεται ότι ο καθ' ου η ένσταση προβλήθηκε με την ανάρτηση φωτογραφιών πολύ μεγάλου μεγέθους σε στάσεις της δημοτικής συγκοινωνίας, καθώς και σε διαφημιστικές πινακίδες σε όλες τις κεντρικές και δευτερεύουσες οδούς της Θεσσαλονίκης. Οι φωτογραφίες αυτές εμφανίστηκαν ως εξώφυλλο του περιοδικού «On the Road», το οποίο, κατά τον ενιστάμενο, δεν υπάρχει, αλλά ακολουθήθηκε από τον καθ' ου η ένσταση η τακτική αυτή, προκειμένου να αποφύγει τις απαγορεύσεις του Εκλογικού Νόμου. Περαιτέρω, προβάλλεται ότι ο ενιστάμενος κατά την προεκλογική περίοδο και κατά την παραμονή και την ημέρα διενέργειας των εκλογών απέστειλε μηνύματα «SMS» μέσω κινητού τηλεφώνου σε μεγάλο αριθμό εκλογέων με το εξής περιεχόμενο: (σε κεφαλαία γράμματα): «Δώσαμε μαζί έναν όμορφο αγώνα. Μένει μόνο μία μέρα για να τον κερδίσουμε. Ευχαριστώ για όλα. Α.Τ., Υπ. Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Α' Θεσσαλονίκης». Τέλος, προβάλλεται ότι με την ως άνω συμπεριφορά του, που συνιστά απολύτως απαγορευόμενη διαφημιστική δραστηριότητα της υποψηφιότητας του, ο καθ' ου η ένσταση παραβίασε το άρθρο 48 παρ. 2 του Εκλογικού Νόμου, ο σκοπός του οποίου συνδέεται με το άρθρο 52 του Συντάγματος, και επηρέασε δραστικά το φρόνημα του εκλογικού σώματος.
7. Επειδή, στο άρθρο 47 παρ. 1 εδ. α' του Εκλογικού Νόμου (π.δ/γμα 967 2007) ορίζεται ότι κατά την προεκλογική περίοδο απαγορεύεται στους υποψήφιους βουλευτές η ανάρτηση ή επικόλληση σε εξωτερικούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, χώρους καθώς και σε κάθε μορφής αυτοκινούμενα μέσα, αεροπανώ, πάνω, γιγαντοαφισών, αφισών, φωτογραφιών και κάθε είδους υλικού προβολής, η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασδήποτε μορφής για την προσωπική τους προβολή, καθώς και η χρήση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθημάτων σε οποιονδήποτε εξωτερικό, χώρο. Από την διάταξη αυτή συνάγεται ότι η προβλεπόμενη ανάρτηση ή επικόλληση των ανωτέρω καθοριζομένων μέσων (πάνω, αφισών, φωτογραφικών κ.λπ.), για να αποτελεί ανεπίτρεπτη διαφήμιση της υποψηφιότητας βουλευτή και, εντεύθεν, εκλογική παράβαση, πρέπει να αφορά αποκλειστικώς σε υλικό προβολής προσώπου και. επιπρόσθετα, να αποδεικνύεται πλήρως ότι αυτή έγινε προς το σκοπό της προσωπικής προβολής του υποψήφιου βουλευτή. Εξάλλου, κατά το άρθρο 48 παρ. 2 του ίδιου Εκλογικού Νόμου (π.δ/γμα 96/2007), κατά την ημέρα διενέργειας των βουλευτικών εκλογών, καθώς και την παραμονή αυτής απαγορεύεται οποιαδήποτε προεκλογική δραστηριότητα όπως, μεταξύ άλλων, και η μετάδοση μηνυμάτων προεκλογικού περιεχομένου. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι μηνύματα προεκλογικού χαρακτήρα, απαγορευόμενα από το νόμο, είναι εκείνα που μεταδίδονται δημόσια από τα μέσα ενημερώσεως, ή και με άλλα μέσα, απευθύνονται δε σε ευρύ και αόριστο εξυπαρχής αριθμό προσώπων, στα μηνύματα δε αυτά δεν συγκαταλέγονται τα μηνύματα «SMS» μέσω κινητών τηλεφώνων, διότι τα τελευταία αυτά συνιστούν ιδιωτικά μηνύματα, τα οποία απευθύνονται σε συγκεκριμένα, έστω και μεγάλου αριθμού, πρόσωπα και αποτελούν τρόπο εξατομικευμένης προσωπικής επικοινωνίας.
8. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα περιεχόμενα στο φάκελο της δικογραφίας αποδεικτικά στοιχεία, που εμπροθέσμως προσκομίσθηκαν, αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Ο καθ' ου η ένσταση .. με την 35227/2007 απόφαση του Πολ. Πρωτ. Θεσσαλονίκης ανακηρύχθηκε βουλευτής της Α' εκλογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης με το συνδυασμό του κόμματος «Ν.Δ.» στις βουλευτικές εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου 2007. Περί τα μέσα Ιουλίου 2007, δηλαδή σε χρόνο ανύποπτο, πριν την προκήρυξη των ως άνω εκλογών (18.8.2007), ο καθ' ου παραχώρησε συνέντευξη στο από αρκετών ετών προηγουμένως εκδιδόμενο από τον Π.Α. στη Θεσσαλονίκη και διανεμόμενο δωρεάν περιοδικό με τον τίτλο «ON THE ROAD», για το τεύχος του μηνός Σεπτεμβρίου 2007, στο εξώφυλλο του οποίου θα εμφανίζετο μεγάλη έγχρωμη φωτογραφία του. Με μέριμνα και με δαπάνες του εκδότη του ανωτέρω περιοδικού ανατέθηκε στις αρχές Αυγούστου 2007 η διαφημιστική προβολή του τεύχους Σεπτεμβρίου 2007 στις εταιρίες «Μ. ... ΑΕ» και «O.S. ΕΠΕ», οι οποίες από 11.8.2007 και εφεξής προήλθαν σε ανάρτηση του αναπαραχθέντος εξώφυλλου του ως άνω τεύχους, υπό τη μορφή γιγαντοαφισών, σε διαφημιστικές πινακίδες σε στάσεις της δημοτικής αστικής συγκοινοινίας και σε πολλές κεντρικές και δευτερεύουσες οδούς της Θεσσαλονίκης. Στην ενέργεια όμως αυτή, που έγινε με πρωτοβουλία και έξοδα του εκδότη και στόχευε αποκλειστικά στη διαφήμιση του περιοδικού του, δεν αποδεικνύεται ότι είχε οποιαδήποτε συμμετοχή ο καθ' ου, ο οποίος μάλιστα, αμέσως μετά την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών της 16.9.2007, με την από 21.8.2007 εξώδικη δήλωση και διαμαρτυρία του, που κοινοποιήθηκε την 22.8.2007, αξίωσε από τον εκδότη του περιοδικού την άμεση διακοπή της διαφημίσεως και την αφαίρεση των προβαλλόμενων φωτογραφιών του. Υπό τα δεδομένα αυτά, υπό την υποστηριζόμενη από τον ενιστάμενο εκδοχή ότι υφίσταντο ανηρτημένες στις διαφημιστικές πινακίδες φωτογραφίες του καθ' ου μέχρι και την ημέρα διενέργειας των εκλογών, αφού η ανάρτηση τους έγινε με τον προπεριγραφέντα τρόπο και μέσο (διαμέσου διαφημίσεως εντύπου) και, κυρίως, αφού δεν απεδείχθη ότι έγινε από τον ίδιο και στόχευε στην προσωπική του προβολή ως υποψήφιου βουλευτή, αβασίμως αποδίδεται στον καθ' ου η προβλεπόμενη από το άρθρο 47 παρ. 1 εδ. α' του π.δ/τος 96/2007 εκλογική παράβαση της ανεπίτρεπτης διαφημίσεως της υποψηφιότητας του ως βουλευτή. Περαιτέρω, αποδεικνύεται ότι οπωσδήποτε ο καθ' ου την παραμονή και την ημέρα των βουλευτικών εκλογών της 16.9.2007 απέστειλε, μέσω κινητού τηλεφώνου, μηνύματα «SMS» με το εκτιθέμενο στην ένσταση ως άνω περιεχόμενο, σε εκλογείς της εκλογικής του περιφέρειας, τα πρόσωπα και ο ακριβής αριθμός των οποίων δεν διακριβώθηκε, πλην τα μηνύματα αυτά, σύμφωνα με όσα εκτίθενται ανωτέρω, δεν αποτελούν απαγορευόμενα από το άρθρο 48 παρ. 2 του π.δ/τος 96/2007 μηνύματα προεκλογικού χαρακτήρα, αλλά συνιστούν τρόπο εξατομικευμένης προσωπικής επικοινωνίας. Συνακόλουθα, η αποδιδόμενη στον καθ' ου ως άνω παράβαση δεν βρίσκει στήριγμα στο νόμο. Επομένως, η κρινόμενη ένσταση πρέπει να απορριφθεί στο σύνολο της και, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, μετ' εκτίμηση των περιστάσεων, να απαλλαγεί συνολικά ο ενισταμενος από τη δικαστική δαπάνη (άρθρο 22 παρ. 3 ν. 345/1976).
Πρόεδρος:  Γ. Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος Σ.τ.Ε.
Εισηγητές:  Χ. Αλεξόπουλος, Αρεοπαγίτης
Λήμματα:  Ένσταση κατά εκλογής βουλευτή

Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

SMS το απόλυτο εργαλείο για τις προεκλογικές καμπάνιες ActiveMMS, ο ηγέτης του Mobile Marketing για πολιτικούς και υποψηφίους βουλευτές.

Αγαπητοί υποψήφιοι,

Ο πολιτικός χρόνος μέχρι τις 25 Ιανουαρίου είναι ελάχιστος. Ο αριθμός των σταυρών σας θα είναι ανάλογος των εργαλείων που θα χρησιμοποιήσετε.
Οι τηλεοπτικές εμφανίσεις έχουν περιορισμούς, τα κοινωνικά δίκτυα θα κατακλυστούν από συνυποψηφίους δημιουργώντας απλά "θόρυβο" και σύγχυση στους χρήστες.
Η δύναμη σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις ήταν και θα είναι στα χέρια αυτών που μπορούν να χειριστούν το δυνατότερο πολιτικό εργαλείο της σύγχρονης εποχής: το κινητό τηλέφωνο.
Στέλνοντας SMS σε χιλιάδες ψηφοφόρους και φίλους μέχρι και την τελευταία στιγμή, κερδίζετε τις εντυπώσεις. Οι απόψεις και τα μηνύματά σας μένουν στο χέρι, στην τσέπη, στην τσάντα των ψηφοφόρων σας. Το 90% θα το διαβάσουν αμέσως, το 70% αυτών θα το συζητήσουν με φίλους και συγγενείς με αποτέλεσμα η διάδοσή των θέσεων σας και ο δρόμος προς τον σταυρό εκ μέρους τους να είναι μονόδρομος.
Η ActiveMMS με την πείρα της σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, εδώ και δέκα χρόνια, θα βρίσκετε κοντά στους Πολιτικούς και σε αυτή την πολύ κρίσιμη πολιτική αναμέτρηση.

 
Γιατί να επιλέξω το σύστημα Μαζικής Αποστολής της Activemms;

Κάλυψη: Η Activemms καλύπτει το σύνολο του δικτύου κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα.
• Άμεση παράδοση ΟΛΩΝ των μηνυμάτων μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα.
• Πλήρης κάλυψη φορητότητας (παράδοση SMS σε κινητά τηλέφωνα που έχουν αλλάξει δίκτυο κινητής τηλεφωνίας).
Τιμή: Η Activemms σας προσφέρει μια από τις χαμηλότερες τιμές sms σε σχέση ποιότητας - τιμής.
• Επαγγελματικός, Online τηλεφωνικός κατάλογος
• Black List: Επιλογή αποθήκευσης αριθμών που ζήτησαν τη διαγραφή τους.
Πολυγλωσσικό σύστημα.
Ιστορικό αποστολών: Η Activemms σας δίνει τον πλήρη έλεγχο του ιστορικού αποστολής μηνυμάτων
• Προγραμματισμένες Αποστολές: Καθορισμός μελλοντικής ημερομηνίας και ώρας αποστολής SMS.
• Σύστημα Υπενθυμίσεων: Κάθε λογαριασμός έχει πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα υπενθυμίσεων και εορτολογίου.
• Μεγάλα sms (long sms): Δυνατότητα αποστολής sms μεγάλων sms, πάνω από 160 χαρακτήρες, έως 459 χαρακτήρες σε ένα ενοποιημένο sms!
• Υποστήριξη: Οι προγραμματιστές μας βρίσκονται στην κορυφή των μηχανικών λογισμικού. Για την υποστήριξή σας το προσωπικό μας είναι πάντα έτοιμο να σας βοηθήσει (24/7).
• 10% Έκπτωση σε όλους τους πολιτικούς για τα sms που θα στείλουν στις εκλογές.
Ενδιαφέρεστε για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης καμπάνιας, μέσω των κινητών τηλεφώνων για την εκλογή σας;
Ενδιαφέρεστε για την χρήση των ποιο σύγχρονων VOIP υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου χωρίς την ύπαρξη και το κόστος ενός τηλεφωνικού κέντρου;

Ελάτε σε επαφή με την ActiveMMS, τον ηγέτη του Mobile Marketing για  πολιτικούς και υποψηφίους βουλευτές.


Με εκτίμηση,

Κώστας Τσιρίδης
Manager,
Active Mobile Marketing Services

Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015

Οι εκλογές είναι κοντά, στείλτε sms στους ψηφοφόρους σας.

Η ActiveMMS με την πείρα της σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, εδώ και δέκα χρόνια, θα βρίσκετε κοντά στους Πολιτικούς και σε αυτή την πολύ κρίσιμη πολιτική αναμέτρηση, με ότι ποιο σύγχρονο για την προβολή και την ενημέρωση των ψηφοφόρων, συνεργατών, ομάδων και των φίλων. 

Γιατί να επιλέξω το σύστημα Μαζικής Αποστολής της Activemms;
 • Κάλυψη: Η Activemms καλύπτει το σύνολο του δικτύου κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα.
 • Άμεση παράδοση ΟΛΩΝ των μηνυμάτων μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα.
 • Πλήρης κάλυψη φορητότητας (παράδοση SMS σε κινητά τηλέφωνα που έχουν αλλάξει δίκτυο κινητής τηλεφωνίας).
 • Τιμή: Η Activemms σας προσφέρει μια από τις χαμηλότερες τιμές sms σε σχέση ποιότητας - τιμής.
 • Επαγγελματικός, Online τηλεφωνικός κατάλογος
 • Black List: Επιλογή αποθήκευσης αριθμών που ζήτησαν τη διαγραφή τους.
 • Πολυγλωσσικό σύστημα.
 • Ιστορικό αποστολών: Η Activemms σας δίνει τον πλήρη έλεγχο του ιστορικού αποστολής μηνυμάτων
 • Προγραμματισμένες Αποστολές: Καθορισμός μελλοντικής ημερομηνίας και ώρας αποστολής SMS.
 • Σύστημα Υπενθυμίσεων: Κάθε λογαριασμός έχει πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα υπενθυμίσεων και εορτολογίου.
 • Μεγάλα sms (long sms): Δυνατότητα αποστολής sms μεγάλων sms, πάνω από 160 χαρακτήρες, έως 459 χαρακτήρες σε ένα ενοποιημένο sms!
 • Υποστήριξη: Οι προγραμματιστές μας βρίσκονται στην κορυφή των μηχανικών λογισμικού. Για την υποστήριξή σας το προσωπικό μας είναι πάντα έτοιμο να σας βοηθήσει (24/7).
 • 10% Έκπτωση σε όλους τους πολιτικούς για τα sms που θα στείλουν στις εκλογές.

Ενδιαφέρεστε για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης καμπάνιας, μέσω των κινητών τηλεφώνων για την εκλογή σας;
Ενδιαφέρεστε για την χρήση των ποιο σύγχρονων VOIP υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου χωρίς την ύπαρξη και το κόστος ενός τηλεφωνικού κέντρου;

Ελάτε σε επαφή με την ActiveMMS, τον ηγέτη του Mobile Marketing για  πολιτικούς και υποψηφίους βουλευτές.


Με εκτίμηση,

Κώστας Τσιρίδης
Manager,
Active Mobile Marketing Services

Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015

Οι εκλογές είναι κοντά, προετοιμαστείτε για την επικοινωνία με τους ψηφοφόρους σας.

Η ActiveMMS με την πείρα της σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, εδώ και δέκα χρόνια, θα βρίσκετε κοντά στους Πολιτικούς και σε αυτή την πολύ κρίσιμη πολιτική αναμέτρηση, με ότι ποιο σύγχρονο για την προβολή και την ενημέρωση των ψηφοφόρων, συνεργατών, ομάδων και των φίλων.
sms εκλογές 2015
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας σας για την επόμενη σκληρή μάχη, σε όλη τη διαδρομή μέχρι τις Εθνικές Εκλογές, δεν είναι ποτέ πολύ νωρίς για να αρχίσετε την δημιουργία και να επεξεργαστείτε τη λίστα  συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας σας.
Ενδιαφέρεστε για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης καμπάνιας, μέσω των κινητών τηλεφώνων για την εκλογή σας;
Ενδιαφέρεστε για την χρήση των ποιο σύγχρονων VOIP υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου χωρίς την ύπαρξη και το κόστος ενός τηλεφωνικού κέντρου;

Ελάτε σε επαφή με την ActiveMMS, τον ηγέτη του Mobile Marketing για  πολιτικούς και υποψηφίους βουλευτές.


Με εκτίμηση,

Κώστας Τσιρίδης
Manager,